dimecres, 2 de gener del 2008

Peregrinatge de Confiança a Ginebra (5) Calví

Diuen que Ginebra va ser considerada la Roma protestant, és el lloc on el reformador francés Jean Calví, nascut el 10 de juliol de 1509, va desenvolupà el seu model d'Esglèsia Reformada i la separació del poder polític i eclesial. Calví va donar un impuls molt important a l'Esglèsia reformada que ha estat la base de moltes esglèsies de la reforma. Avui dia la seva teologia deu estar molt superada i també ha tingut critíques importants com la de Max Weber de considerar el Calvinisme com orígen del capitalisme. Però Calví va fer aportacions que per nosaltres encara són vàlides, allunyar-se del cleriscalisme i acostar la religió, que la religió impregnès la vida quotidiana no només uns espais sagrats i eclesials.
En la ciutat queden molt testimonis d'aquesta història de la reforma, com el mur dels reformadors, però actualment Ginebra es considera el centre mundial de l'ecumenisme, un lloc de diàleg entre les confessions cristianes i la seu del consell mundial de les esglèsies. Esperem passos cap aquests ecumenisme.