dimarts, 4 de març del 2008

Volem bisbes cristians

Gràcies bisbes espanyols(catalans inclosos) per deixar ben clar qui sou i quina Església voleu. No és la nostra ni tampoc la del Concili Vaticà II. Adeu-siau.!
Amb ni no hi compteu, ni tampoc amb la meva aportació econòmica del IRPF. Jo per a l'Església vull bisbes cristians. Si algú vol adherir-se ho trobareu en aquest web:
http://www.volembisbescristians.org/catala/arxius/Manifest%20VBC%20Catala.pdf